Giới thiệu nông trại Queen Nam Phương


Thực phẩm là một trong những thứ quan trọng nhất, quyết định đến sự tồn tại của con người.
Hiện nay, thực phẩm bẩn tràn lan do sử dụng các chất hóa học làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường xung quanh.
Do đó, nông trại Queen Nam Phương ra đời nhằm cung cấp những sản phẩm hoa quả sạch để cung cấp ra thị trường hoa quả sấy khô, hoa quả sấy lạnh, bánh đậu xanh…
Queen Nam Phương đảm bảo phân phối thực phẩm an toàn, đồng thời cải tạo và nuôi dưỡng tài nguyên đất cho tương lai.

Bài viết liên quan